Test Test Test

Eesti keel (A2) (õppekeel vene keel)

Kestus ja aeg: 40 tundi auditoorset tööd, aasta 2018

Sihtrühm: 35-54 ja 55-64 aastased majanduslikult mitteaaktiivsed mitte-eestlased.

Eesmärk: suhtlemisoskuste (kuulamine, rääkimine) edasi arendamine.

Õppe sisu:

1. Pere ja kodu.
2. Huvid ja hobid.
3. Töö ja haridus.
4. Lähme poodi.
5. Kohvikus.
6. Üürime korteri.
7. Uues kodus.
8. Kaubamajas.
9. Arsti juures.
10. Mis juhtus? (probleemid meie ümber).
11. Minu tööpäev.
12. Sõbrad ja tegevused.
13. Reisimine ja puhkus.
14. Tähtsamad Eesti linnad: Tallinn, Tartu.
15. Eesti kaunimad paigad.
16. Eestlased ja nende kombed.
17. Eesti traditsioonid.

Grammatika: asesõna kasutamine, põhi- ja järgarvud, käänded, tegusõna, ma- ja –da infinitiiv, omadussõna ja nende võrdlusastmed.

06.04.2018 - 12.06.2018 T, R 18.00 - 19.30