Test Test Test

Ettevõtluskoolitus (õppekeel vene keel)

Maht: 80 tundi

Sihtrühm: Vene keelt kõnelevad inimesed , kes vajavad ettevõtluse alaseid teadmisi oma töös või tahavad alustada väikeettevõtjatena.

Kursuse väljund: Kursuse lõpetaja on võimeline oma äriideele toetudes koostama äriplaani, vormistama dokumendid ettevõtluse alustamiseks ja omab ülevaadet väikefirma raamatupidamist reguleerivast seadusandlusest ja nõuetest.

Kursused käsitletavad teemad:

 • Sissejuhatus ettevõtlusesse
 • Äriplaan, äriidee analüüs
 • Toode ja turundus
 • Väikeettevõtja raamatupidamise põhialused:
  • raamatupidamise seadus;
  • raamatupidamise korraldamine;
  • kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine;
  • bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande olemus, nende omavahelised seosed;
  • kuidas korraldada FIE raamatupidamist
   
 • Finantsplaneerimine:
  • ettevõtluse tulud ja kulud;
  • püsi- ja muutuvkulud;
  • tasuvuspunkt ja selle arvutamine;
  • finantsprognooside olemus (kassavoo, kasumiaruande ja bilansi prognoos) ja nendevahelised seosed
   
 • Maksunduse alused
 • Tööõigus:
  • tööleping, vormistamise alused, lõpetamine;
  • tööleping ja töövõtuleping, käsundusleping, juhatuse liikme leping (näidised)
  • töövõtja ja-andja õigused ja kohustused.
   
 • Tööohutus ja –tervishoid:
  töötervishoiu ja tööohutuse alase töö korraldamine ettevõttes
 • EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid

Lektorid: Natalja Lebedeva, Marina Podgornaja

Registreeru kursusele