Test Test Test

Finantsarvestuse algkursus (õppekeel vene keel)

Maht: 40 tundi

Sihtrühm: Vene keelt emakeelena kõnelevad, eriharidust mitteomavad inimesed, kes vajavad finantsarvestuse alaseid teadmisi konkurentsivõime tõstmiseks tööturul. Inimesed, kelle kvalifikatsioon on aegunud, kuid soovivad töötada raamatupidamise valdkonnas.

Kursuse väljund:

Kursuse lõpetaja oskab:

* sisestada andmeid raamatupidamisregistrisse

* pidada varade, kulude, töötasu ja maksude arvestust

 

Käsitletavad temad:

 1. Raamatupidamiskohustuslane. Raamatupidamise seadus.

 2. Majandustehingute dokumenteerimine. Algdokument, koostamise nõuded.

3.Kontod, kontoplaan, majandustehingute kirjendamine kontodel.

4. Finantsvara arvestus (raha, nõuded ostjate vastu).

5. Varude arvestus, soetusmaksumuse arvestusmeetodid.

6. Põhivara arvestus, amortisatsiooni arvutamise meetodid.

7. Töötasu arvutamine ja arvestus.

8. Töötasu maksustamine, maksudeklaratsioon.

9. Kulude ja tulude arvestus.

 

 

Lektorid: Marina Podgornaja, Natalja Lebedeva