Test Test Test

Finantsarvestuse algkursus

Maht: 40 tundi

Sihtrühm: Eriharidust mitteomavad inimesed, kes vajavad finantsarvestuse alaseid teadmisi oma konkurentsivõime tõstmiseks tööturul. Inimesed, kelle kvalifikatsioon on aegunud, kuid soovivad töötada raamatupidamise valdkonnas.

Kursuse väljund:

Kursuse lõpetaja oskab :

*sisestada andmeid raamatupidamisregistritesse;

* pidada varade, kulude, töötasu ja maksude arvestust.

Toimumisaeg:  03.02.15- 02.03.15

Hind: 200. EUR

Korraldus:  esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18.00 - 21.00.

Käsitletavad teemad:

1. Raamatupidamiskohustuslane. Raamatupidamise seadus.

2. Majandustehingute dokumenteerimine. Algdokument, koostamise nõuded.

3.Kontod, kontoplaan, majandustehingute kirjendamine kontodel.

4. Finantsvara arvestus (raha, nõuded ostjate vastu).

5. Varude arvestus, soetusmaksumuse arvestusmeetodid.

6. Põhivara arvestus, amortisatsiooni arvutamise meetodid.

7. Töötasu arvutamine ja arvestus.

8. Töötasu maksustamine, maksudeklaratsioon.

9. Kulude ja tulude arvestus.

Lektor: Marina Podgornaja