Test Test Test

Projekt „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019“ (nr 2014-2020.1.06.16-0047)

Õppekava nimetus:

  • Eesti keele kursus A2 tasemele 06.04.2018 - 12.06.2018 T, R 18.00-19.30
  • Inglise keele kursus A1 tasemele 04.04.2018 - 11.06.2018 E, K 18.00-19.30

Koolituse maht: 40 t.

Sihtrühm:

35-54 ja 55-64 aastased majanduslikult mitteaaktiivsed vähese riigikeeleoskusega mitte-eestlased