Test Test Test

LEMON ehk Learning Communities of Modern Liberal Adult Education

LEMON ehk Learning Communities of Modern Liberal Adult Education on EL-i poolt finantseeritud ERDF-projekt, mille raames uuendatakse Soome ja Eesti rahvaülikoole ning koolituskeskusi vastamaks muutuva ühiskonna ja täiskasvanute koolituse nõuetele piirkondlikul tasandil ning kasutades selleks territoriaalset ja piiriülest koostööd. Projektis osaleb 13 partnerit, kes on pärit Varsinais-Suomi ja Uusimaa maakonnast, Lääne- ning Kesk-Eestist. Projekt on osaks Central Baltic Interreg IV A programmist 2007–2013 ja viiakse ellu ajavahemikus 2009–2012.
Projektis uuendatakse rahvaülikoole ja koolituskeskusi, tugevdatakse nende ühiskondliku rolli, luuakse koostöövõrgustike uute partnerite ja sihtrühmadega ning arendatakse koostööd soome ja eesti koolide ning keskuste vahel. Eriti edendatakse koostööd ettevõtete ja ühingutega, kuna avalik sektor on vabahariduse vaatepunktist huvitav koostööpartner.
Uuendamine sai alguse rahvaülikoolide ja koolituskeskuste personali koolitamisega, mis avaldab head mõju ka õpilastele ning kohalikule ühiskonnale laiemalt. Projekti käigus pilotiseeritakse uusi õppeprogramme ja proovitakse uusi tegevusmudeleid. Näiteks võimaldab sotsiaalne meedia õpetajate ja õpilaste koostööd internetikeskkonnas. Rahvaülikoolid ja koolituskeskused propageerivad tähelepanuväärselt elukestva õppe ja aktiivse ning võrdväärse ühiskonna ideid.